Poděkování

Tímto chci poděkovat Všem, kteří mi dopomohli k realizaci této databáze.
Poděkování patří především a hlavně paní Vladimíře Ptáčkové z Oddělení informačních systému Národní knihovny ČR v Praze, která mi velmi ochotně a obětavě poskytla všechny potřebné informace pro import databáze z programu ISIS do řádkové formy.
A dále chci poděkovat Liboru Matuštíkovi za vypálení knihovnické databáze ISIS. Tato věc se mu podařila i přes nesmírné překážky více než paranoidního zabezpečení pracovních stanic naší knihovny a centra Otevřená škola.

Zavřít okno