Bližší informace k logice systému.

Řazení dle abecedy
1) Pokud zvolíte kategorii řazení jména či názvu dle abecedy, máte možnost dalšího výběru dle počátečního písmene.
2) Po kliknutí na název autora, zobrazí se jeho díla.
Po kliknutí na název kteréhoko-li díla, zobrazí se krom autora vybraného i autoři, kterým patří dílo stejnojmenné (to v případě, že se v knihovně vyskytuje).
3) Po kliknutí na název díla, zobrazí se jeho autoři.
Po kliknutí na název kteréhoko-li autora, zobrazí se krom díla vybraného i díla, která vytvořili autoři stejnojmenní (to v případě, že se v knihovně jejich díla vyskytují).

Hledánní v databázi dle vlastního zadání
1) Je třeba předeslat, že databáze obsahuje přes 7200 záznamů, jak utorů, tak děl. A čím více záznamů, tím větší pravděpodobnost výskytu nepřesného zadání (překlepu) u požadované položky.
2) K úspěšnému vyhledávání postačí první písmeno požadované položky, jedno zda zadáme malé či velké. Čím přesnější zadání požadované položky, tím přesnější a vymezenější vyhledání.
3) Z předešlého plyne následující:
a) Pro úspěšné nalezení nezadávat název položky celý.
b) Pro přehlednější výpis zadávat více než první písmeno požadované položky.
Volme kompromis. :-)

Závěrem přeji, ať Vám tenhle systém dobře slouží. Velmi uvítám jakékoli náměty na vylepšení.

Zavřít okno